ก่อนเริ่มทำSEO
ข้อควรรู้ก่อนเริ่มทำ SEO
February 18, 2016
Show all

Digital Marketing คืออะไร

Digital Marketing คืออะไร
Digital Marketing คือ การทำการตลาดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้แก่ Online PR, Mobile & Apps Marketing, Social Media Marketing, Online Video & Viral, Content Marketing, E-mail Marketing, SEO, ROI, Website & Landing Page

1) Online PR คือการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งในแต่ละธุรกิจควรใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด Website & Landing Page เว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือให้ลูกค้า และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ลูกค้า อย่างเช่น ข้อมูลบริษัท เบอร์ติดต่อ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก เป็นต้น

2) Content Marketing เนื้อหาต้องโดน และมีประโยชน์แก่ผู้อ่าน ซึ่งจะได้ใจผู้อ่านไปครองแน่นอน

3) Email Marketing ใช้ในการแจ้งโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษแก่สมาชิกเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงกลุ่มลุกค้าได้ตรงกลุ่ม

4) Search Engine Optimization หรือที่เรียกสั้นว่าๆ บริการรับทำ SEO จุดประสงค์ของบริการรับทำ SEO ก็เพื่อให้เว็บไซต์อยู่อันดับต้นๆ ของ Search Engine อย่าง Google.com ช่วยสร้างโอกาสในการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำสินค้า และเพื่อกระตุ้นหรือเพิ่มยอดขายได้อย่างดี เพราะคนส่วนใหญ่ 90% นิยมใช้ Google ในการค้นหาข้อมูล

5) Social Media Marketing เช่น Facebook Twitter Pinterest ใช้สำหรับให้ข้อมูลความรู้ เป็นการสื่อสารสองทางที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี

6) Online Video & Viral Viral Marketing อาศัยเนื้อหาที่กระแทกใจผู้ชมจนเกิดกระแสกด Like, Share, Comment และ Retweet สร้างเนื้อหาเพื่อให้เกิดการบอกต่อ จุดประสงค์คือรับรู้และจดจำสินค้า และเพื่อกระตุ้นหรือเพิ่มยอดขายได้ด้วย

7) Mobile & Apps Marketing การจัดทำ Application ที่สอดคล้องกับธุรกิจ ช่วยตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายได้ เช่น App Shopping Online, ตรวจหวย เป็นต้น นอกจากนี้การทำการตลาดบนมือถือยังช่วยในการทำ CRM (Customer Relationship Management) คือการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งการส่งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกกับลูกค้า

8) ROI เครื่องมือที่ใช้วัดผลตอบแทนของการลงทุน

ทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกับ 12Friday.com มีแต่ได้กับได้

  1. ขยายฐานลูกค้า ได้กลุ่มลูกค้ากว้างขึ้น การทำการตลาดออนไลน์จะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าจากระดับจังหวัดเป็นระดับประเทศ
  2. ออนไลน์ 24 ชั่วโมง การทำการตลาดออนไลน์จะช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ตลอดเวลา สามารถทำงานให้บริการและขายสินค้าได้ทุกๆที่จากทั่วโลก อย่างไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่
  3. ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เราสามารถเข้าไปสังเกตจากเว็บไซตต์ หรือ Facebook ของคู่แข่งเพื่อนำมาวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดของคู่แข่ง
  4. ประเมินผลและวัดผลจากการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ เช่นมีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนเท่าไหร่ ส่วนใหญ่เข้าชมสินค้าประเภทใด ใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ในการเข้าชมเว็บไซต์เป็นต้น ซึ่งข้อมูลและสถิติเหล่านี้ เราสามารถนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย

Comments are closed.